Examenvreestraining is een specifieke vorm binnen de faalangsttraining. Jongeren kunnen in het examenjaar zo geblokkeerd raken over de grootsheid van het examen dat zij niet meer kunnen presteren op hun eigen niveau. Het examenjaar wordt toch anders gezien als de andere schooljaren. Dit vereist daarom ook een andere begeleiding als de reguliere faalangsttraining.

Mylthonia selecteert in samenwerking met de school leerlingen voor de training.De training wordt op school gegeven in groepen van 6 tot 8 jongeren. Voorafgaand aan deze training is er een informatie bijeenkomst voor zowel de ouders als de jongere. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten.

Ook is het mogelijk dat de jongeren een individueel traject doorlopen met de examenvreestraining. Met ouders/ begeleiders en de jongere bespreek ik de specifieke hulpvraag en wordt het traject bepaalt en een programma op maat gemaakt.